Loading...

Daglig verksamhet / Helger / Kvällsgrupp / Kollo

Mindme Omsorg


Vad tycker deltagarna?

På Mindme finner jag trygghet och en känsla av gemenskap. Jag har lärt mig massor av saker och fått en praktikplats.

Deltagare, daglig verksamhet

Vad tycker deltagarna?

På Mindme händer det alltid något kul. Alla är snälla och trevliga. Personalen lyssnar på vad vi vill göra. Jag trivs!

deltagare, kvällsgrupp

Vad tycker deltagarna?

Roligaste kollot någonsin! Vi gjorde massor av olika saker och ledarna var jättesnälla. Jag vill åka igen så fort som möjligt.

deltagare, kolloVerksamheten Alla nyheter finns här

Daglig verksamhet
praktisk kunskap | Verktyg
Vi erbjuder arbetsinriktad daglig verksamhet för dig med diagnos inom AST. Där ingår självständighet, hälsa, utveckling, sammanhang och gemenskap.
Läs mer
Kvällsgrupp
Korttidsvistelse | temagrupper
Korttidsvistelse för barn, ungdomar och unga vuxna med diagnos inom AST. Vi erbjuder en trygg och rolig miljö för både aktivitet och vila.
Läs mer
Helger och kollo
Korttidsvistelse | strukturerad fritid
Korttidsvistelse för barn, ungdomar och unga vuxna med diagnos inom AST. Vi åker i åldersindelade grupper. Roliga aktiviteter utifrån aktuell årstid.
Läs merArbetsprocess

Vi hittar vägar mot dina mål. Tillsammans med din kontaktperson på Mindme planerar du mål och steg på vägen. Vi ger dig stöd och kontinuerlig uppföljning.

1. Planering

2. Genomförande

3. Uppföljning
Kontakta oss

Telefon
08-684 097 00
besöksAdress

Berga Backe 4, 18253 Danderyd