steg för steg

Om oss

Vi hittar vägar. Mindme finns för personer med autism eller andra funktionsvariationer. Genom kunskap, nyfikenhet och intresse för personer söker vi möjligheter för vägar framåt.

Tillsammans arbetar vi mot en så hög grad av självständighet som möjligt och ett aktivt deltagande i vårt samhälle. Hälsa är en central del av vår verksamhet och en naturlig del av vår vardag.

Vårt Uppdrag

Vårt uppdrag grundar sig i LSS lagstiftningen och allas rätt till att delta i samhället på lika villkor. Vårt synsätt bygger på trygghet, glädje och en känsla av sammanhang. Vi har ett systemsynsätt för att strukturera våra rutiner och arbetsprocesser. Både kunskap och känsla behövs för att nå framgång.

Våra Grundtankar

Nya idéer leder till nya vägar. Vi är ett företag som drivs av entreprenörer intresserade av att skapa nya möjligheter. Framtidens samhälle behöver nya bra idéer som kan prövas i olika sammanhang i syfte att leda till ökad social välfärd. Det har en positiv inverkan på oss alla.

Vår Vision

Vår vision är att vara en aktiv aktör i ett inkluderande samhälle där så många som möjligt ges möjlighet att deltaga utifrån sina villkor och förutsättningar. Att gilla olika. Vi vill vara en mötesplats för utveckling och vardagsglädje. Vårt arbete ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet.

Välkommen till vår vardag

Nyheter och blogg