Vad händer på vår dagliga verksamhet

Fokus på Projekt

Grönskande kolonilott
Att odla hälsa
Blommor / Stadsodling
Klädhängare på second hand med skjortor på praktikplats daglig verksamhet.
Arbetserfarenhet och arbete
Arbete / Arbetserfarenhet / Praktikplats
Mångfalden ger liv, vi hjälper till
Arbete / Gemenskap / Hållbart samhälle / Mångfald
Matglädje
Ätbart / Mat
Promenera mera
Gemenskap / Hälsa
Uttryck dig i skapande
Gemenskap / Skapande

Ny grupp för dig med större omvårdnadsbehov. Daglig sysselsättning med naturen, livsglädje och hälsa i fokus.

att hitta vägar

Om oss

Mindme finns för att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva så som alla andra. Genom kunskap och nyfikenhet söker vi möjliga vägar framåt.
Vi tycker också att det är viktigt att ha roligt på vägen.

Tillsammans arbetar vi mot en så hög grad av självständighet som möjligt och ett aktivt deltagande i vårt samhälle. Hälsa är en central del av vår verksamhet och en naturlig del av vår vardag.

Vårt Uppdrag

Vårt uppdrag grundar sig i LSS lagstiftningen och allas rätt till att delta i samhället på lika villkor. Vårt synsätt bygger på trygghet, glädje och en känsla av sammanhang.

Vår Värdegrund

Att se varje varje persons enskilda behov och önskemål och kombinera det med att skapa verksamheter som främjar ett hållbart samhälle för alla.

Vårt Kvalitetsarbete

Vi bedriver löpande kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse finns tillgänglig vid önskemål. Vi omfattas av Lex Sarah och Lex Maria.

Välkommen till vår vardag

Nyheter och blogg