Välkommen

INFORMATION
Vi finns för dig med autismspektrumdiagnos eller intellektuell funktionsnedsättning.

VAD VILL DU VETA MER OM?


VUXEN - TRÄDGÅRD & ODLA

Var med och odla blommor och grönt.

BARN, UNGDOM, UNG VUXEN - KORTTIDS KVÄLLSGRUPPER

Att träffas regelbundet med andra i liten grupp.IDÉER & MÖJLIGHETER

Vi drivs av att skapa möjlighet till delaktighet och en grön omsorg i staden.


Vårt uppdrag grundar sig i LSS lagstiftningen och allas rätt till att delta i samhället på lika villkor. Vi tror på att ta hand om vår miljö. Vi tror att framtidens samhälle behöver nya bra idéer som kan provas i olika sammanhang i syfte att leda till ökad social välfärd.


OM MINDME KONTAKTA OSS
 
KORTTIDSVISTELSE

SOMMARKOLLO


Nu är det dags att anmäla sig till 2020 års sommarkollo. Vi kommer att åka under flera perioder i juni och augusti. Vet du redan nu att du är intresserad, hör av dig till oss så att vi kan berätta mer och hur du går tillväga för att ansöka.


KONTAKT
Ansök