Stadsträdgårdar och odling på Berga gård i Danderyd.

TRÄDGÅRD

Vision

Roligt & återhämtning

Verksamhet

Berga gård, Berga backe, Sollentuna

Plats

Danderyd och Sollentuna

Våra trädgårdar bidrar till återhämtning och medvetenhet om att jordens resurser är begränsade.  Du får möjlighet att arbeta antingen i våra stadsträdgårdar eller på Berga gård i Danderyd.

När du börjar hos oss behöver du inte ha någon kunskap om odling. Du kommer lära dig i din egen takt som passar dig. Du kommer få lära dig om odling inomhus och utomhus i både mindre skala men även i lite större skala på Berga gård. Vi har en jordfabrik i miniatyrformat som bidrar till ett för naturen hållbart kretslopp. Vi vill att du ska utvecklas och uppleva en meningsfull vardag där du medverkar i odling av blommor och grönsaker i olika former. Alla hjälper till och arbetar med olika saker i en uppsatt och struktur.

Bilder från våra odlingar