Mindme art

Modern konst

Mindme Art

Modern konst

Inom modern konst finns en mängd betydelsefulla konstnärer. Vi har valt att inspireras av svenska konstnärer och i nästa projekt är det Sigrid Hjertén.

Vi kommer genomföra en utställning redan i maj av vår egen konst blandat med konstverk av Sigrid Hjertén. Bland annat kommer en oljemålning visas. Det kommer endast finnas möjlighet att förboka enskilda besök. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Svenska konstnärer

Det finns många betydelsefulla svenska konstnärer, exempelvis Isaac Grunewald som var gift med Sigrid Hjertén. Vi kommer löpande under året berätta om olika konstnärer som vi inspireras av och ställa ut våra målningar. I vårt bibliotek finns flera böcker om Sigrid Hjertén där särskilt kan nämnas Görel Cavalli-Björkmans biografi – ”Kvinna i avantgardet”.

Internationell utblick

På samma sätt som i Sverige finns det många betydelsefulla konstnärer. Picasso, Matisse, Braque, Chagall, Monet för att nämna några.

Vi följer den internationella konstvärlden där vi hittar mycket inspiration och ideér till projekt. Informationen uppdateras löpande under året på vår webb.