mindme green

Odlingsåret

MINDME GREEN

Odlingsåret

I år har vi utökat våra odlingar i och med Berga gård. Tidigare har vi haft två stadsodlingar om totalt ca 300 kvm. Nu har vi ca 1300 kvm och 7000 kvm park.

Även inom det gröna området har vi flera spännande projekt som kommer genomföras under 2021. Mer om det längre fram när våren kommit.

Årstider

Vi har arbetat med att utveckla våra odlingar. Det är mycket att tänka på, allt från marktäckning, jord, kompost, gödsling, växelbruk, redskap, växtskydd, bevattning till rensa ogräs. Vår målsättning är att odla året runt. Växter behöver ca 10 timmar dagsljus vilket blir svårt november-februari. Då är det möjligt att odla inomhus vilket vi gör.

Plantering

I år kommer vi plantera mycket liljor och Dahlior. Vår leverantör av liljelökar har tyvärr ett begränsat utbud av lökar pga att skörden var dålig för många odlare under 2020. Vi glömmer heller inte höstlökarna.

Humlor, bin, maskar och nyckelpigor är våra hjälpsamma trädgårdsmästare. Vi tänker alltid biologisk mångfald när vi planerar våra odlingar och verksamhet i övrigt.

I år kommer vi även genomföra ett större projekt inom jordförbättring och till delar använda ekologisk jord. Vi behöver lära känna jorden bättre. Under föregående säsong lyckades vi starta upp en kompost som vi redan i år kan ha nytta av. Spaddiagnos kommer ställas till sommaren.