mindme framtid

Digital framtid

MINDME FRAMTID

Digital framtid

Alla kommer påverkas av effekterna av den digitala förändringskraften i samhället. Det är mycket viktigt att inte hamna i ett digitalt utanförskap.

På Mindme är det naturligt att använda digitala verktyg i verksamheten. Vi har i flera år genomfört både utbildning och handledning digitalt. Vi kommer under 2021 presentera vårt senaste utvecklingsprojekt som innehåller både AI och VR.

Samarbete

Samarbeten har blivit digitaliserade. En stor förändring som hände 2020 var att många av våra uppdragsgivare har ställt om till exempelvis digital uppföljning. Det viktigaste har dock varit att alltid ligga steget före vilket vi gjort och fortsätter att göra. Under 2021 inleder vi nya stora samarbeten helt digitalt.

Digitalt utanförskap

Det här är ett ämne som diskuterats flitigt under många år. Det vi tyvärr ser är att många med funktionsnedsättning, inte alla, riskerar ett digitalt utanförskap. Det är en sak att använda sociala media privat till att kunna arbeta med digitala verktyg på en arbetsplats. Vi arbetar aktivt för ett digitalt inkluderande i samhället.

Vår uppfattning är att det är ytterst viktigt att man är med i det digitala samhället och att det är för alla. Tillgänglighet är självklart viktigt.