mindme berga gård

Berga gård i Danderyd

mindme berga gård

Berga gård i

Danderyd

Mindme bedriver sedan årsskiftet verksamhet på Berga gård i Danderyd. Vår plan är att kontinuerligt utveckla gården.

Vi kommer genomföra konstutställningar med etablerade konstnärer i kombination med det vi själva skapar i vår verksamhet. Vår planering av odlingen på gården är färdig och vi påbörjar arbetet så snart vädret tillåter. Förhoppningsvis kommer även Covid-19 situationen förbättras så vi kan öppna upp för allmänheten.

Berga gårds framtid

Vår målsättning är att det ska vara en levande plats där allmänheten kan få ta del av konst och trädgård i olika former. Vi kommer söka olika samarbeten i närområdet. Berga gård har ett stort kulturhistoriskt värde vilket framgår i Danderyds kulturmiljöhandbok. Det blir vår utgångspunkt för det vi kommer göra på gården. Om ni har några frågor får ni gärna ringa eller skicka ett mail till oss.

Berga gårds historia

Berga gård har troligen funnits som gård sedan vikinga- och medeltiden. Gården var ett självständigt jordbruk fram till 1570-talet då det övertogs av Djursholmsgodset. Jordbruksverksamhet pågick fram till 1960-talet. Danderyds köping, idag Danderyds kommun köpte gården och påbörjade en omfattande renovering.

De äldsta delarna är från 1700-talet och har byggts till flera gånger efter det. Nuvarande utseende fick gården i början av 1800-talet.

Vi kommer återkomma med betydligt mer information om gården längre fram.