Ett arbete är en stor del i ett vuxet liv. De handlar om försörjning, känslan av att göra nytta, egen utveckling och att ha en meningsfull vardag. Men hur ett arbete ser ut och vägen dit kan se ut på många olika sätt. Här delar vi med oss tankar kring arbete.

mars 10, 2015

Ett liv med autism?

Mindme var med i UR:s programserie ”Liv med autism”. Du kan se den här.