Loading...

FAQ

Frequently Asked Questions
Hem / FAQ
Vad innebär daglig verksamhet?
Daglig verksamhet är för personer med funktionsnedsättning i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Det finns verksamheter med olika inriktningar och som vänder sig till personer med olika typer av funktionsnedsättning. Betydelsen av att människor har ett arbete eller en annan meningsfull sysselsättning lyfts fram i många olika sammanhang. Det är viktigt, inte minst för att skapa en känsla av sammanhang, överbrygga klyftor i levnadsvillkor och bidra till en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Daglig verksamhet beviljas enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § 10.
Vad innebär korttidsverksamhet?
Korttidsvistelse vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning som tillhör personkretsen enligt LSS. Korttidsvistelsens syfte är möjlighet till miljöombyte och rekreation samt att förälder/vårdnadshavare ska få möjlighet till avlastning. Läger/kollo kan också utgöra en form av korttidsvistelse. Korttidsvistelse erbjuds oftast som en regelbunden insats. Korttidsvistelse beviljas enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § 6.
Vad är LSS lagstiftningen?
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor. Att personer får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att få möjlighet att leva som andra. LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen. Motivet till detta är att det i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde. Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft år 1994. LSS på lättläst svenska kan laddas ned från Centrum förlättlästs webbplats. LSS lagen i fulltext finns tillgänglig på Riksdagens hemsida.
Behöver man involvera sin handläggare?
Ja. Det är hos en handläggare i din hemkommun som du ansöker om insatser enligt LSS. Du finner kontaktuppgifter via respektive kommuns hemsida eller ringer kommunens växel och förklarar ditt ärende. Du ansöker och motiverar varför du önskar den sökta insatsen. Därefter får du ett beslut. Om du önskar hjälp med kontaktuppgifter kan vi assistera dig.
var är mindme upphandlade?
Mindme är upphandlade enligt LOV (Lagen om valfrihet) för daglig verksamhet, LSS 9 § 10, i Stockholms stad, Solna stad, Sollentuna kommun och Täby kommun. Vi har avtal med Danderyds kommun, Vaxholms stad och Norrtälje kommun. För vår korttidsverksamhet, LSS 9 § 6, är vi upphandlade enligt LOV i Stockholms stad, Solna stad och Sollentuna kommun. Vi är även upphandlade i Danderyds kommun, Vallentuna kommun och Österåkers kommun. Vi har avtal med Vaxholms stad och Norrtälje kommun. Våra kvällsgrupper beviljas med ½ dygn enligt Korttidsvistelse LSS 9 § 6. Övrig Korttidsverksamhet beviljas med hela dygn.
Hur många deltar på Mindme?
Mindme har 30 arbetsdeltagare inom dagliga verksamhet. Mindme har 40 deltagare inom korttidsverksamheten. Dessa är indelade i mindre grupper om maximalt 12 personer per tillfälle.
Får jag någon ersättning i daglig verksamhet?
Om du deltar i daglig verksamhet har du ersättning från Försäkringskassan. Du behöver ansöka särskilt om detta direkt till Försäkringskassan. Tänk på att de har handläggningstid för sina ärenden. Du har även en habiliteringsersättning som betalas ut från din dagliga verksamhet eller din hemkommun. Ersättningen baseras på din närvaro.