Mindme
Grön Omsorg

ARBETE | FRITID

TRÄDGÅRDSTIDER


Var med och odla med oss. Mångfaldens trädgård med grönsaker, kryddor och blommor. Det vi odlar ingår i våra olika projekt över året. Vi tror på en grönskande stad, närodlat och att i sann Carl & Karin Larsson-anda kombinera nytta med det vackra. Vi vill bidra till fler humlor, bin och fjärilar för att få ännu mer blommor, frukt och grönsaker i våra trädgårdar. Möjlighet finns att gräva, plantera, rensa, och städa. Du kan måla, spela kubb, läsa en bok eller snickra ett insektshotell.

Vi gillar mångfald och växer bara vidare.

GRÖN OMSORG


Vi använder naturen, odling och gröna miljöer för att främja människors hälsa och livskvalitet. Vi har valt att utveckla vår verksamhet kring grön omsorg. Arbete och fritid i nära koppling till naturen. Vi vistas i omgivningar som gör oss gott. Alla är med och bidrar med anpassade arbetsuppgifter. Grön omsorg förknippas ofta med arbete på en gård. Vi tar steget vidare och utvecklar urban grön omsorg där stadsodlingen och kolonilotten utgör viktiga delar.


Välkommen du med.