Vårt arbete ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet.

Vi bedriver löpande kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse finns tillgänglig vid önskemål. Vi omfattas av Lex Sarah och Lex Maria. 

Kunskap ger trygghet och möjligheter

Planering, genomförande, uppföljning och ständiga förbättringar. Så ser det löpande kvalitetsarbetet ut för de flesta organisationer.

Mindme har valt att under ett antal år noga utarbeta och omarbeta struktur, rutiner och arbetsmetoder för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare och samtidigt leverera god kvalitet till våra uppdragsgivare och deltagare.

Vi har även valt att arbete med kunskap som en nyckel till framgång. Genom att ständigt tillföra kunskap, direkt omsätta det i vår vardag och korta intervall till återkoppling och reflektion har vi skapat en organisation med ständigt lärande. Vi tror på de små förändringarnas kraft.

En personer med tre stjärnor ovanför sitt huvud

Kvalitetspris 2018

Vi är mycket glada och stolta att vi vann Solna stads kvalitetspris inom LSS-verksamheter 2018 för vårt arbete: “Evidensbaserad praktik, att arbeta med kunskap som drivkraft”.


Vi tycker kunskap är roligt och ger trygghet. Att se vårt arbete som ett hantverk som hela tiden utvecklas. Vi har hittat ett strukturerat och löpande arbetssätt för att arbeta med kunskap som har vetenskapligt stöd direkt kopplad till vår verksamhet och vardag.