Om oss

Idéer och möjligheter


Vårt uppdrag grundar sig i LSS lagstiftningen och allas rätt till att delta i samhället på lika villkor. Vi är ett företag som drivs av entreprenörer intresserade av att skapa nya möjligheter. Vi tror på att framtidens samhälle behöver nya bra idéer som kan provas i olika sammanhang i syfte att leda till ökad social välfärd. Det har en positiv inverkan på oss alla.


 

Vision och arbetssätt


Vår vision är att vara en aktiv aktör i ett inkluderande samhälle där så många som möjligt ges möjlighet att deltaga utifrån sina villkor och förutsättningar. Att gilla olika. Vi vill vara en mötesplats för utveckling och vardagsglädje. Vårt arbete ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Vi har en arbetsprocess med utrymme för flexibilitet.
KVALITET

Kunskap ger trygghet och möjligheter.


Mindme har valt att under ett antal år noga utarbeta och omarbeta struktur, rutiner och arbetsmetoder för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medarbetare och samtidigt leverera god kvalitet till våra uppdragsgivare och deltagare.
Vi har även valt att arbete med kunskap som en nyckel till framgång. Genom att ständigt tillföra kunskap, direkt omsätta det i vår vardag och korta intervall till återkoppling och reflektion har vi skapat en organisation med ständigt lärande. Vi tror på de små förändringarnas kraft.


KONTAKTA OSS
 
Ansök