Loading...

Om Mindme

Erfarenhet, utbildning och entreprenörskap.
Hem / Om mindme

Vilka är vi?

Vi hittar vägar! Mindme finns för personer med diagnos inom AST. Vårt fokus är arbete och en aktiv fritid. Genom kunskap, nyfikenhet och intresse för personer söker vi oanade möjligheter för vägar framåt.

Vi arbetar stegvis mot en så hög grad av självständighet som möjligt och ett aktivt deltagande i vårt samhälle. Hälsa är en central del av vår verksamhet.

Näringslivet, % 75
Specialpedagogik, % 80
Juridik, % 40
Sociologi, % 90
114
Års erfarenhet
93
% nöjda deltagare
3
Enheter
500
Bra idéer

Välkomna!

Specialpedagog Stockholms universitet.

Eva-Kristina Isakson
Verksamhetschef

Välkomna!

Civilekonom Internationella Handelshögskolan. Vidareutbildning inom socialrätt, social omsorg och pedagogik vid Stockholms universitet.

Malin Wiberg
Affärsutveckling

Välkomna!

Studier vid Socialhögskolan.

Fanny Moberg
Ansvarig kvällsgrupper

Välkomna!

Psykologexamen.

Monica Gidlund
Leg. Psykolog

CSR Corporate social responsibility.

Ett aktivt samhällsansvar, utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv är centralt i vår affärsmodell. Vi vill upplevas som ett positivt lokalt företag.

Eva-Kristina, Mindme Omsorg

Miljöarbete.

Vårt miljöarbete handlar mycket om att minska onödig förbrukning av resurser. Vi anser att ett aktivt miljöarbete leder till ett hållbart samhälle för framtida generationer.

Pernilla, Mindme Omsorg

Kvalitetsarbete.

Vi har ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Genom att definiera standardiserade arbetsprocesser och metoder frigör vi resurser till det som upplevs som god kvalitét.

Malin, Mindme Omsorg

Vårt synsätt

Vårt uppdrag grundar sig i LSS lagstiftningen. Ett uttalat synsätt ger ett fungerande pedagogiskt arbets- och förhållningssätt. Vårt synsätt bygger på trygghet, tydlighet och en känsla av sammanhang. Vårt arbetssätt bygger på struktur, rutiner och arbetsprocesser. Både kunskap och känsla behövs för att nå framgång.
Vår vision är att vara en aktiv aktör i ett inkluderande samhälle där så många som möjligt ges möjlighet att deltaga utifrån sina villkor och förutsättningar. Vi vill identifiera oanade vägar för utveckling. Att gilla olika. Vårt arbete skall bygga på forskning och beprövad erfarenhet.
Nya idéer leder till nya vägar. Genom att vi är ett företag som drivs av entreprenörer skapar vi möjligheter för dig. Framtidens samhälle behöver nya bra idéer som kan prövas i olika sammanhang i syfte att leda till ökad social välfärd. Det har en positiv inverkan på oss alla.
Låt oss prata vidare