Project Description

Danderyd

Berga Backe

Daglig verksamhet
Person står och kollar på tavlor under Berga Backe dv

Danderyd

Berga backe

Daglig verksamhet

Med ett tydligt fokus hjälper vi människor att utvecklas.  Vi har en arbetsinriktad daglig verksamhet där alla som vill får en praktikplats utifrån sina förutsättningar.

Olika konstformer, våra egna trädgårdar och naturen i vår nära omgivning utgör en central del bland annat i syfte till återhämtning men även att stärka självförtroende. Våra stadsträdgårdar bidrar till återhämtning och medvetenhet om att jordens resurser är begränsade. Vi har en jordfabrik i miniatyrformat som bidrar till ett för naturen hållbart kretslopp.

Vi får ofta frågan, måste jag kunna måla för att börja hos er? Svaret är nej, det behöver du inte. Att vara delaktig i en skapandeprocess är så mycket mer än att måla och det finns alltid en roll för alla oavsett kunskap och nivå av färdigheter. I nya rum kan man agera med utvecklingsmöjligheter utan gränser och kunna lyfta fram hela sin kreativa förmåga. Vi har högt kvalificerade handledare inom såväl skapande som trädgård vilka bidrar till att utveckla individen oavsett tidigare nivå.

Genom vår utbildningsplattform lär vi oss enskilt eller i grupp nya färdigheter och inom området skapande tar vi exempelvis del av livesända och inspelade visningar från hela världen. Du är med i en positiv gemenskap och bidrar med anpassade arbetsuppgifter som du utför utifrån dina individuella kunskaper, färdigheter och behov.

När du börjar hos oss får du en mentor som arbetar tillsammans med dig. Ni upprättar en plan och ett schema där det framgår vad du kommer att göra på Mindme. Du får stöd i att introduceras till andra deltagare. Ni träffas sedan regelbundet för uppföljning. Du ska känna dig trygg.

Välkommen till oss på Mindme.

07:00-18:00

Daglig verksamhet

Åldersgrupp: yrkesverksam ålder.

Bilder