Tillgänglighetspolicy

Tillgänglighet mindmeomsorg.se

Den här tillgänglighetspolicyn avser Mindme Omsorg ABs webbplats.

Mindme Omsorg AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur mindmeomsorg.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från mindmeomsorg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss. 

Svarstiden är normalt 48 timmar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till info @ mindmeomsorg.se
  • ring 08-68409700

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, intern testning, av mindmeomsorg.se.

Senaste bedömningen gjordes den 9 januari 2020. 

Webbplatsen publicerades 2017. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 januari 2020. 

Ändringar i den här policyn

Om vi gör ändringar kommer det att meddelas dig genom att vi publicerar den på mindmeomsorg.se. 

Frågor

Om du blir osäker på innebörden av innehållet eller har någon fråga om vår hantering av personuppgifter är ni mycket välkomna att kontakta oss så återkommer vi snarast.

Ansök