Nya idéer leder till nya vägar.

Vi är ett företag som drivs av entreprenörer intresserade av att skapa nya möjligheter.

Framtidens samhälle behöver nya bra idéer som kan prövas i olika sammanhang i syfte att leda till ökad social välfärd. Det har en positiv inverkan på oss alla.

Våra Grundtankar

Vår målsättning är att skapa verksamheter att vara stolt över. Det gäller både medarbetare och dig som får stödinsats. Genom att vi alla trivs på vår arbetsplats skapas de bästa förutsättningarna till utveckling. Vi är alla med och bidrar till god stämning.

Genom att arbeta strukturerat och våga välja arbetsuppgifter fokuserar vi på det som ger ett tydligt värde för personer i våra verksamheter. Det i kombination med kunskap och att se vårt arbete som ett hantverk kallar vi hög professionalism.

Vår Vision

Vår vision är att vara en aktiv aktör i ett inkluderande samhälle där så många som möjligt ges möjlighet att deltaga utifrån sina villkor och förutsättningar. Att gilla olika. Vi vill vara en mötesplats för utveckling och vardagsglädje. Vårt arbete ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet.

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Allt fler beskriver den ekologiska hållbarheten som en förutsättning för såväl social som ekonomisk hållbarhet. Den sociala hållbarheten ligger i sin tur till grund för att en ekonomisk hållbarhet är möjlig. Det finns tydliga samband mellan miljöförstöring och klimatförändringar, ökad fattigdom, ohälsa och ökade risker för konflikter om knappa resurser.

Mindme vill föregå med gott exempel inom hållbarhetsområdet. Därför arbetar vi systematiskt med att inspirera och säkerställa att våra verksamheter inte leder till miljöproblem, sociala eller ekonomiska utmaningar. Som organisation vill vi utvecklas hållbart för att vara lika framgångsrika i framtiden som idag.

Vi vill medverka till en positiv utveckling och förbättra människors levnadsvillkor.