Vårt uppdrag grundar sig i LSS lagstiftningen och allas rätt till att delta i samhället på lika villkor.

Vårt synsätt bygger på trygghet, glädje och en känsla av sammanhang.

Vi har ett systemsynsätt för att strukturera våra rutiner och arbetsprocesser. Både kunskap och känsla behövs för att nå framgång.

Hur vi jobbar

EN ARBETSPROCESS MED FLEXIBILITET FÖR KREATIVITET

Uppstart

Vi träffas och talar om dina önskemål och behov. Vi är alla olika och har egna förutsättningar och mål.

Planering av arbetsprocess

Planering

Vi hittar vägar mot dina mål. Tillsammans med din kontaktperson på Mindme planerar du mål och steg på vägen.

Genomföra det som planerats

Genomförande

Att göra saker, självständigt eller tillsammans. När vi gör saker utvecklas vi. Under tiden ger vi dig stöd och uppföljning. 

Att nå sina mål.

Uppföljning

Med jämna mellanrum stämmer vi av om du nått dina mål. Kanske vill du byta mål. Kanske är du redo för nya. 

Tre personer sammanlänkade i en cirkel för sammanhang.

En känsla av sammanhang

För att kunna utvecklas och må bra behövs en känsla av sammanhang som är uppbyggd en hanterbar, begriplig och meningsfull tillvaro.